Apteka Natolińska
tel.: (22)-648-42-24
tel.: 601-398-515
gg: 1193140
OPATR. SORBALGON 10CMX10CM1SZT

10.75 zł

Opis produktu

OPATRUNEK SORBALGON 10CMX10CM 1SZT
Zaopatrywanie wszelkich ran, w tym szcze­gólnie ran głębokich, szczelinowych, ost­rych i przewlekłych oraz klinicznie zakażo­nych, znajdujących się w fazie oczyszcza­nia i ziarninowania. Typowe dziedziny za­stosowania to: owrzodzenia podudzia, odleżyny, zgorzel cukrzycowa, ropnie, czy­raki, karbunkuły, oparzenia oraz trudne do opatrywania rany w traumatologii chirurgii nowotworowej.


Charakterystyka •Opatrunek z włókien alginianów wapnia; •Miękkie włókna opatrunku przeksz­tałcają się w ranie w wilgotny żel, stwarzający korzystny dla procesu gojenia mikroklimat; •Drobnoustroje są wychwytywane z rany i zamykane w strukturze opa­trunku; •Zapewnia skuteczne oczyszczanie rany również w przypadku ran głębokich; •Przyspiesza powstawanie ziarniny; •Nie przywiera do powierzchni rany, umożliwiając bezbolesne zmiany opatrunków;