Apteka Natolińska
tel.: (22)-648-42-24
tel.: 601-398-515
gg: 1193140
TRISEPT MIX do dezynfekcji rąk 500ml

37.50 zł

Opis produktu

TRISEPT MIX do dezynfekcji rąk 500ml
Produkt słuzący do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk o dzialaniu wirusobójczym,bakteriobójczym i grzybobójczym.
Produkt do powszechnego stosowania oraz do zastosowania w obszarze medycznym.
Sklad: substancja czynna Etanol - 700g/kg, glicerol.
Stosować preparat na czyste dłonie. Dezynfekcja higieniczna - nanieść 3 ml preparatu na dlonie, wcierać dokladnie w skórę przez 30 sek. Dezynfekcja chirurgiczna nanieść 2 razy 3ml wcierac przez 3 minuty. Odczekać do całkowitego wyschnięcia.

TYLKO do użytku ZEWNĘTRZNEGO !!!
UWAGA!
Wysoce łatwopalna ciecz i pary, działa drażniąco na oczy.
Chronić przed dziećmi.
Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartegoognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.