Apteka Natolińska
tel.: (22)-648-42-24
tel.: 601-398-515
gg: 1193140
TEST ANTYGENOWY wykrywający wirusa COVID 19 Flowflex szt.1

48.00 zł

Produkt czasowo niedostępny

Opis produktu

TEST ANTYGENOWY wykrywający wirusa COVID 19 Flowflex szt.1
FlowFlex domowy test do wykrywania wirusa SARS-CoV-2 Szybki test antygenowy do samokontroli wykrywający obecność wirusa SARS-CoV-2.
Szybki test antygenowy SARS-CoV-2 jest testem paskowym do ilościowego oznaczania antygenu nukleokapsydowego wirusa SARS-CoV-2 w próbkach wymazowych z wnętrza przedniej górnej części jamy nosowej, bezpośrednio pobranych od osób podejrzewanych o infekcję COVID-19, w ciągu pierwszych siedmiu dni od wystąpienia objawów. Test można również przeprowadzać na próbkach pobranych od osób, u których nie występują objawy. Test nie różnicuje wirusa SARS-CoV i SARS-CoV-2. Wyniki służą do identyfikacji antygenu SARS-CoV-2. Ten antygen na ogół jest obecny w próbkach pobranych z górnych dróg oddechowych w ostrej fazie infekcji. Pozytywne wyniki wskazują na obecność antygenu wirusa, jednak niezbędne jest rozważenie indywidualnej historii choroby i dodatkowych informacji niezbędnych do określenia stanu infekcji. Pozytywne wyniki nie wykluczają infekcji bakteryjnej lub infekcji współistniejącej z innymi wirusami. Wykryty czynnik może nie stanowić właściwej przyczyny choroby. Negatywne wyniki u osób z objawami występującymi powyżej siedmiu dni powinny być traktowane jako najprawdopodobniej negatywne. Jeżeli trzeba, proszę powtórzyć test, wykonując badanie molekularne. Negatywne wyniki nie wykluczają infekcji SARS-CoV-2. Szybki test antygenowy SARS-CoV-2jest przeznaczony do stosowania jako pomoc w diagnozowaniu infekcji SARS-CoV-2. Użyteczność samokontroli w badaniu osób poniżej 18. roku życia nie została potwierdzona. Sugerujemy, by osoby poniżej 18. roku życia były badane przez osoby dorosłe.
Szybki test antygenowy SARS-CoV-2 jest testem do wykrywania antygenu nukleokapsydowego wirusa SARS-CoV-2 w ludzkich próbkach wymazowych z przedniej górnej części jamy nosowej. Wyniki testu są odczytywane po 15-30 minutach w oparciu o obecność lub brak kolorowychlinii. Aby test działał zgodnie z procedurą kontroli, kolorowa linia będzie zawsze pojawiała się w obszarze kontrolnym, wskazując, że dodano wystarczającąilość próbki i wystąpiła absorpcja przez membranę.
Przed przystąpieniem do testu należy uważnie przeczytać ulotkę szybkiego testu antygenowego SARS-CoV-2. Postępowanie niezgodne z zaleceniami może doprowadzić do uzyskania niedokładnego wyniku testu. Nie należy używać testu po dacie ważności wskazanej na opakowaniu. Nie jeść, nie pić, ani nie palić przed i w trakcie przeprowadzania testu. Nie stosowaćtestu,jeśli opakowanie jest uszkodzone. Wszystkie zużyte testy, próbki i potencjalnie skażone materiały powinny zostać wyrzucone zgodnie z lokalnym prawodawstwem. Wilgotność i temperatura mogą negatywnie wpływać na wyniki. Linia testowa w przypadku próbek mocno obciążonych wirusem może stać się widoczna już po 15 minutach, lub jak tylko próbka dostanie się w obszarlinii testowej. Linia testowa dla próbek o niewielkim obciążeniu wirusem możestać się widoczna w ciągu 30minut. Nie należy pobierać próbki wymazowej z nosa w przypadku wystąpienia krwawienia z nosa. Dokładnie umyć dłonie po użyciu. Jeżeli bufor reakcyjny zetknie się ze skórą lub przypadkowo dostanie się do oczu, należy przemyć te miejsca dużą ilością wodyi, jeśli trzeba, zasięgnąć porady lekarskiej.