Bocheńska lecznicza sól jodowo-bromowa

proszek (do wytworzenia płynu), 1 kilogram

18,50 zł