Glucodr. Auto

wyrób medyczny, glukometr, Allmedicus

Opakowanie:

1 zestaw
niedostępny

Koszyk:

Więcej informacji o Glucodr. Auto

GLUKOMETR GlucoDr auto - jest nowoczesnym i uniwersalnym urządzeniem umożliwiającym uzyskanie dokładnych i precyzyjnych wyników pomiarów stężenia glukozy we krwi kapilarnej, żylnej i tętniczej. Glukom...

GLUKOMETR GlucoDr auto- jest nowoczesnym i uniwersalnym urządzeniem umożliwiającym uzyskanie dokładnych i precyzyjnych wyników pomiarów stężenia glukozy we krwi kapilarnej, żylnej i tętniczej. Glukometr przeznaczony jest do monitorowania glikemii zarówno w placówkach służby zdrowia, jak i w warunkach domowych.

ENZYM GDH-FAD

Wykorzystanie w pasku testowym GlucoDr.™ auto enzymu dehydrogenazy glukozowej (GDH-FAD) umożliwia dokonywanie bardzo dokładnych pomiarów glikemii we krwi kapilarnej, żylnej i tętniczej. Zapewnia również wysoką swoistość pomiaru względem glukozy.

WYJĄTKOWO ŁATWA OBSŁUGA

Glukometr włącza się automatycznie po wsunięciu paska testowego do szczeliny pomiarowej. Wszystkie czynności związane z obsługą urządzenia wymagają korzystania z zaledwie trzech przycisków.

AUTO-CODING

Dzięki zastosowaniu technologii automatycznego kodowania glukometr GlucoDr.™ auto eliminuje potencjalne błędy użytkownika związane z koniecznością ręcznego wprowadzania numeru kodu.

MAŁA PRÓBKA KRWI, SZYBKI POMIAR

W pomiarze z zastosowaniem glukometru zużywana jest bardzo niewielka próbka krwi (0,5 μl). Krotki czas pomiaru glikemii (5 sekund od chwili zassania kropli krwi przez pasek testowy) oszczędza czas użytkownika.

TECHNOLOGIA SUPER SIP-IN

Specjalna konstrukcja paska testowego GlucoDr.™ auto gwarantuje szybkie i dokładne zasysanie próbki krwi na zasadzie działania kapilarnego.

DETEKCJA BRAKU WYPEŁNIENIA PASKA

Glukometr ostrzega użytkownika o niecałkowitym wypełnieniu paska testowego krwią, co eliminuje możliwość uzyskania fałszywie ujemnego wyniku pomiaru glikemii.

TRZY TRYBY POMIAROWE

Glukometr umożliwia oznaczenie wyników pomiaru za pomocą ikonek wyświetlanych na ekranie, jako wyniki uzyskane przed posiłkiem, po posiłku i w trybie płynu kontrolnego. Oznaczenie wyników pomiaru dostarcza cennych informacji o stanie zdrowia użytkownika.

4 PROGRAMOWANE ALARMY

Glukometr pozwala na ustawienie czterech programowanych alarmów w ciągu doby. Sygnał dźwiękowy przypomina o konieczności wykonania pomiaru o ustalonej wcześniej godzinie.

WYRZUT PASKA TESTOWEGO

Naciśnięcie przycisku wyrzutu paska testowego po wykonanym pomiarze glikemii skraca czas obsługi glukometru i zabezpiecza osobę wykonującą pomiar przed kontaktem z krwią.

OSTRZEŻENIA

Specjalne komunikaty pojawiające się na wyświetlaczu glukometru ostrzegają o skrajnie niskich i wysokich wynikach pomiaru stężenia glukozy we krwi.

PRZEGLĄDANIE WYNIKÓW

Glukometr pozwala na prześledzenie 500 uzyskanych ostatnio wyników pomiaru glikemii wraz z datą i godziną pomiaru. Oblicza średnie wyniki glikemii z ostatnich 7, 14, 21,28, 60 i 90 dni, dzięki czemu można obserwować długofalowe trendy glikemii.

DUŻA ŻYWOTNOŚĆ BATERII

Glukometr umożliwia wykonanie około 1000 pomiarów bez konieczności wymiany baterii.