Amil Test Menopauzalny

wyrób medyczny, test, Amil

Opakowanie:

2 testy
niedostępny

Koszyk:

Więcej informacji o Amil Test Menopauzalny

AMIL test menopauzalny jest testem przeznaczonym do jakościowego wykrycia podwyższonego poziomu hormonu folikulotropowego (FSH) w moczu, co umożliwia zdiagnozowanie okresu menopauzalnego. Czułość test...

AMIL test menopauzalnyjest testem przeznaczonym do jakościowego wykrycia podwyższonego poziomu hormonu folikulotropowego (FSH) w moczu, co umożliwia zdiagnozowanie okresu menopauzalnego.

Czułość testu wynosi 25 mlU/ml. Stężenie hormonu FSH zmienia się podczas cyklu miesiączkowego, dlatego aby stwierdzić, że poziom hormonu FSH jest stale podwyższony w organizmie kobiety, należy przeprowadzić dwa testy w odstępie tygodnia, jeden po drugim.

WYKONANIE TESTU UWAGA:Do przeprowadzenia testu najlepiej wykorzystać pierwszy poranny mocz, ponieważ zawiera największą ilość hormonu FSH. Wykonując test później można uzyskać fałszywy negatywny wynik ze względu na niższą zawartość FSH w moczu. Przeprowadzając test rano należy unikać przyjmowania dużej ilości płynów po północy. Płyny mogą drastycznie rozcieńczać stężenie FSH.

1. Próbkę moczu należy zebrać do czystego, suchego pojemniczka.

2. Bezpośrednio przed wykonaniem testu otwórz foliowe opakowanie i wyjmij płytkę testową.

3. Połóż płytkę testową na czystej, poziomej powierzchni ( okienko testowe powinno być skierowane do góry).

Przy pomocy pipety nanieś 3-4 krople moczu do okienka próbki na płytce i zacznij odmierzać czas.

4. Zaczekaj 10 minut i odczytaj wynik. Podczas odczytywania wyniku tło w okienku testowym powinno być czyste. Nie wolno odczytywać wyniku po czasie dłuższym niż 20 minut.

INTERPRETACJA WYNIKUWynik pozytywny (podwyższony poziom FSH): Pojawią się dwie wyraźne czerwone linie o tej samej intensywności. Jedna w obszarze kontrolnym (C) druga w obszarze testowym (T) lub pojawią się dwie wyraźne czerwone linie. Linia w obszarze testowym (T) jest ciemniejsza niż linia w obszarze kontrolnym (C).

Wynik pozytywny oznacza, że stężenie FSH w moczu przekracza wartość 25 mlU/ml. Wynik negatywny (normalny poziom FSH): Pojawi się jedna czerwona linia w obszarze kontrolnym (C), przy braku linii w obszarze testowym (T) lub pojawią się dwie czerwone linie. Linia w obszarze testowym (T) jest jaśniejsza od linii w obszarze kontrolnym (C).

Wynik negatywny oznacza, że stężenie FSH w moczu jest niższe niż 25 mlU/ml. Błędny wynik: Nie pojawi się żadna linia w obszarze kontrolnym (C). Wynik jest nieprawidłowy nawet jeśli pojawi się linia w obszarze testowym (T). Należy ponownie wykonać test. Najczęstszą przyczyną otrzymania błędnego wyniku jest użycie nieodpowiedniej ilości moczu lub nieprawidłowe przeprowadzenie testu.

UWAGA: Intensywność zabarwienia linii w obszarze testowym (T) może być różna w zależności od stężenia FSH. AMIL test menopauzalny jest testem jakościowym, nie jest przeznaczony do ilościowego określenia stężenia FSH w moczu lub jego wzrostu.

OSTRZEŻENIA • Przed wykonaniem testu należy dokładnie zapoznać się z informacjami zawartymi w załączonej ulotce.

• Test wykrywa tylko obecność hormonu FSH, nie jest testem ciążowym ani owulacyjnym.

• Nie stosować testu po upływie terminu ważności.

• Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

• Przechowywać w suchym miejscu w temperaturze 2-30º C, z dala od bezpośredniego działania promieni słonecznych, nie zamrażać.

• Tylko do użytku zewnętrznego.

• Tylko do jednorazowego użycia.