NarkoDiag Multitwist Test

wyrób medyczny, test, Diagnosis

Opakowanie:

1 zestaw
niedostępny

Koszyk:

Więcej informacji o NarkoDiag Multitwist Test

NarkoDiag MultiTwist test Szybki test do jenoczesnego wykrywania w ślinie: amfetaminy, metamfetaminy, kokainy, fencyklidyny, morfiny i heroiny, marihuany i haszyszu. Wiarygodny- Dokładność testu wynos...