Alco Test

wyrób medyczny, test, Hydrex Diagnostics

Opakowanie:

1 test
niedostępny

Koszyk:

Więcej informacji o Alco Test

AlcoTEST 1 szt. - jednorazowy test do badania zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu. AlcoTEST służy do badania zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu. W celu uzyskania jak najdokładniejszego ...

AlcoTEST 1 szt.- jednorazowy test do badania zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu.

AlcoTEST służy do badania zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu. W celu uzyskania jak najdokładniejszego wyniku,

pomiar należy rozpocząć najwcześniej po 20 minutach od ostatniego spożycia alkoholu. W tym czasie nie należy jeść, pić, palić,

żuć gumy, jak również nie przepłukiwać jamy ustnej środkami do higieny jamy ustnej, co może wpłynąć na ostateczny wynik

testu. Nie należy wykonywać testu po uprzednim korzystaniu z zawierającego alkohol płynu do szyb samochodowych, gdyż opary

płynu mogą wpłynąć na ostateczny wynik testu.

Producent nie ponosi odpowiedzialności prawnej za wynik ani wiarygodność przeprowadzonego testu.

Kroki postępowania:

AlcoTEST należy otworzyć bezpośrednio przed użyciem.

1. Wciśnij do oporu nasadki zabezpieczające po obu stronach AlcoTESTu.

2. Weź głęboki wdech. Włóż do ust czerwoną nasadkę i nie przerywając dmuchaj przez ok. 10 sek. Wdmuchiwanie powietrza

nie może zostać przerwane i rozpoczęte ponownie! Uwaga: nie wciągaj powietrza trzymając AlcoTEST w ustach.

3. Po 2 minutach porównaj kolor substancji ze skalą barwną.

Jeżeli substancja w środkowej części rurki nie zmieniła barwy, oznacza to, że zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu jest

równa 0,0‰. Zmiana koloru substancji w środkowej części rurki oznacza, że dana osoba znajduje się w stanie po spożyciu

alkoholu. Jeśli otrzymany kolor jest podobny do tego, jaki znajduje się na skali barwnej z oznaczeniem 0,2‰, oznacza to, że

zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu wynosi nie mniej niż 0,2‰. Jeśli otrzymany kolor jest podobny do tego, jaki

znajduje się na skali barwnej z oznaczeniem 0,5‰, oznacza to, że zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu jest równa lub

wyższa 0,5‰. Nie odczytywać wyniku po 5 minutach.

Aby odczytać wynik, należy patrzeć na najciemniejsze kryształy znajdujące się w substancji mierzącej. Kryształy przebarwiają się z

różną intensywnością. Białe miejsca mogą być widoczne pomimo wykazanej obecności alkoholu.

Uwaga!

- AlcoTEST przeznaczony jest tylko do jednorazowego użytku.

- Wynik AlcoTESTu nie stanowi jednoznacznego potwierdzenia, czy osoba po spożyciu alkoholu ma możliwości kierowania

pojazdem bez naruszenia w tym zakresie prawa wykroczeń i prawa karnego.

- Uwzględniając błąd pomiaru oraz błąd odczytu nie wolno lekceważyć zmiany koloru substancji mierzącej po

wykonaniu testu. Każda taka zmiana oznacza, że osoba dokonująca pomiaru, tj. wdmuchująca powietrze do rurki, znajduje

się w stanie nietrzeźwości/po spożyciu alkoholu. W takim przypadku, w celu dokonania dokładnego pomiaru

zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu należy skorzystać z zalegalizowanego alkomatu.

- AlcoTESTsłuży do użytku prywatnego i nie jest produktem zalegalizowanym do pomiaru zawartości alkoholu. Odczyt

zawartości alkoholu nie może służyć do celów dowodowych, w szczególności na okoliczność pozostawania/niepozostawania w

stanie nietrzeźwości/po spożyciu alkoholu.

- Wyłącznie użytkownik AlcoTESTu odpowiada za interpretację wyniku testu.

- Producent nie ponosi odpowiedzialności prawnej za wynik ani wiarygodność przeprowadzonego testu.

- Producent nie ponosi odpowiedzialności za użytkowanie produktu niezgodnie z instrukcją obsług