Bebilon 1 Pepti DHA

środek spożywczy, proszek (do wytworzenia płynu), Nutricia

Dawka:

od urodzenia
brak ofert

Opakowanie:

400 gramów
niedostępny

Koszyk:

Więcej informacji o Bebilon 1 Pepti DHA

Bebilon pepti 1 DHA - to preparat mlekozastępczy hipoalergiczny przeznaczony dla niemowlat od urodzenia. Bebilon pepti 1 DHA jest dietetycznym środkiem spozywczym specjalnego przeznaczenia medycznegow...

Bebilon pepti 1 DHA- to preparat mlekozastępczy hipoalergiczny przeznaczony dla niemowlat od urodzenia.

Bebilon pepti 1 DHA jest dietetycznym środkiem spozywczym specjalnego przeznaczenia medycznegow skład którego wchodzą białka poddane hydrolizie znacznego stopnia, zawierajacym dłódołańcuchowe peptydy i wolne aminokwasy, przeznaczone dla niemowląt od urodzenia do 6 miesiaca zycia w przypadku, gdynie są karmione piersią. Produkt całkowicie pokrywa zapotrzebowanie żywieniowe do czasu wprowadzenia odpowiedniego żywienia uzupełniajacego.

Do postępowania dietetycznego w przypadku:

alergi na białko pokarmowe, w tym białko mleka krowiego i białko soi,

niedoborów disacharydaz ( częściowa nietolerancja laktozy i sacharozy)

przewlekłej biegunki,

postępowania diagnostycznego w wykryciu alergii na białka pokarmowe,

kolki