CALPROTECTIN'ALERT test

wyrób medyczny, test, ZBADAJSIE sp. z o.o. (LabHome)

Opakowanie:

1 test
dostępny, cena 53,50 zł

Koszyk:

53,50 zł

Więcej informacji o CALPROTECTIN'ALERT test

Jest swoistym, testem immunodiagnostycznym do wykrywania kalprotektyny w kale, gdy jej stężenie przekracza 50 μg kalprotektyny na gram kału. Kalprotektyna jest głównym białkiem zawartym w neutrofilach - komórkach pojawiających się w miejscu stanu zapalnego. Podwyższony poziom kalprotektyny w kale wskazuje na stan zapalny jelit. Badanie kalprotektyny jest testem pierwszego rzutu w przypadku, gdy podgrzewa się: nieswoiste choroby zapalne jelit (IBD), chorobę Leśniowskiego-Crohna (CD), wrzodziejące zapalenie jelita grubego (CU) czy nowotwory jelita grubego. Test na kalprotektynę pozwala odróżnić zespół jelita drażliwego od chorób zapalnych jelit, dzięki czemu można uniknąć inwazyjnej kolonoskopii. Wyrób medyczny

Kategorie CALPROTECTIN'ALERT test

Skład CALPROTECTIN'ALERT test

Opakowanie składa się z elementów niezbędnych do wykonania jednego badania, w jego skład wchodzi:
  • 1 aluminiowa torebka zawierająca 1 płytkę testową oraz 1 saszetkę z pochłaniaczem wilgoci,
  • 1 papierowa podkładka do pobrania próbki kału,
  • 1 butelka do pobrania próbki kału zawierająca 2 ml rozcieńczalnika,
  • 1 instrukcja obsługi testu. 

Ulotka produktu CALPROTECTIN'ALERT test

Przeczytaj dane na temat składu, podmiotu odpowiedzialnego i ewentualnych ostrzeżeń.